Filtry a filtrační vložky

Filtry a filtrační vložky

Filtr FG10M10 nahrazuje původní filtr FG11 AZL. Sestává se z nádoby, hlavy, pojistného ventilu a filtračního prvku. U filtrů se signalizátorem znečištění je montován mechanický nebo elektrický signalizátor značky Mahle.

Nádoba i hlava jsou vyrobeny z lehké pevnostní slitiny. Pojistný ventil chrání filtrační prvek před překročením povoleného tlakového spádu. Na hlavě je šipkami vyznačen směr průtoku.

Filtrační prvek se sestává ze střední podpěrné děrované trubky, víček a složence filtračního materiálu. Složenec obsahuje vlastní jemný filtrační materiál se skleněnými mikrovlákny, dvě opěrné vrstvy hrubšího filtračního materiálu a podpěrné vrstvy z kovové tkaniny.


img
img

Funkce

Kapalina vstupuje do filtru vstupním hrdlem protéká filtračním prvkem ve směru z vnějšku dovnitř, dále středovým otvorem v hlavě do výstupního hrdla. Filtrační prvek v průběhu provozu filtru zachycuje nečistoty v kapalině, tzn. zanáší se, což vede ke zvyšování tlakového spádu na filtru. Jestliže tlakový spád překročí hodnotu nastavení signalizátoru znečištění (u filtrů se signalizátorem), signalizátor signalizuje buď mechanickým ukazatelem nebo elektrickým signálem nutnost výměny filtračního prvku. Pokud tlakový spád na filtru překročí hodnotu nastavení pojistného ventilu, ventil se otevře a většina kapaliny protéká přímo ze vstupního do výstupního hrdla aniž by byla filtrována.

Filtry jsou určeny pro montáž do potrubí. Poloha filtru má být přibližně svislá, hlavou nahoru. Směr průtoku kapaliny filtrem je určen šipkami na hlavě filtru. Filtr je možno upevnit na konstrukci stroje nebo zařízení pomocí dvou závitových otvorů v hlavě filtru. Pod filtrem je třeba ponechat volný prostor umožňující vyšroubování nádoby při výměně filtračního prvku.


img